واحد انفورماتیک آزمایشگاه دکتر کیان ارثی با تکیه بر دانش و تجربه عملی در زمینه فناوری اطلاعات  و در راستای چشم انداز و رسالت تعریف شده سازمان بر آن است تا بستر الکترونیکی مناسب جهت پیشبرد اهداف را در کلیه زمینه های مرتبط فراهم نماید . 

شرح وظايف، مسئوليت های واحد انفورماتیک

رعایت اصل تکریم ارباب رجوع

وقت شناسی و نظم و انضباط کاری و رعایت شئونات اخلاقی

شرکت در جلسات

همکاری در انجام برنامه ها و اهداف مرتبط

انجام سایر امور مرتبط بنا به دستور مقام مافوق

نیازسنجی و استفاده ازتکنولوژی های جدید و مناسب جهت سهولت در انجام امور مربوط به حوزه IT

ایجاد بستر مناسب جهت ارتقای دانش استفاده از حوزه IT در سطوح مختلف سازمان

مدیریت رفع عیب و به روز نگه داشتن سیستم های کامپیوتری مورد استفاده کاربران

– راهبری نرم افزارهای موجود

– آموزش کاربران در زمینه نرم افزارها

– مدیریت شبکه و سرورها

– پشتیبانی و نگهداری سخت افزارها (سرور،سوییچ شبکه، کامپیوتر و پرینتر)